PENGUMUMAN KELULUSAN
UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012-2013
SEKOLAH PENYELANGGARA: SMA NEGERI 1  GONDANG MOJOKERTO
   
Keputusan rapat pleno kelulusan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2013, Daftar Peserta yang dinyatakan LULUS untuk:
sesuai norma dan ketentuan yang berlaku bagi peserta Ujian Nasional dan 1. Semua (IPA dan IPS)
Ujian sekolah, maka dalam rapat pleno memutuskan nama-nama peserta Ujian 2. Kelas XII IPA
nasional dan Ujian Sekolah yang dinyatakan LULUS adalah seperti yang tercantum 3. Kelas XII IPS
nasional dan Ujian Sekolah yang dinyatakan LULUS adalah seperti yang tercantum 4. NILAI NS, UN dan NA
dalam tabel berikut ini  
   
Home